ΑΛ-ΜΑ Α.Ε.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η εταιρεία ασχολείται με το εμπόριο και τις εισαγωγές ανθέων - φυτών.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α.Φ.Μ.: 094346232
Δ.Ο.Υ.: Α’ Πατρών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Εμπόριο-Εισαγωγές Ανθέων - Φυτών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-436.163
ΦΑΞ: 2610-461.035
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παρ. Κανελλοπούλου 40 - Πάτρα
Τ.Κ.: 26441
MAIL: almasa@otenet.gr
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 34747416000